Dokumentu legalizēšana ar Apostille

Zvērināti notāri ar Apostille legalizē Latvijā izsniegtus publiskus dokumentus, kurus
paredzēts izmantot 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalstī.

Dokumentu legalizācija nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu,
lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī.