Tulkojumu apliecināšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas, kura iesniedz dokumentu tā tulkojuma apliecināšanai, pase vai personas apliecība;
  • dokumenta, kura tulkojumu nepieciešams apliecināt, oriģināls.