Testamentu sagatavošana un apliecināšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • testatora pase vai personas apliecība.