Pilnvarojumu atsaukumu apliecināšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas, kura atsauc pilnvaru, pase vai personas apliecība;
  • pilnvara, kura tiek atsaukta;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja pilnvarotāju pārstāv pilnvarnieks.