Piekrišanu sagatavošana un apliecināšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas, kura dod piekrišanu, pase vai personas apliecība;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja piekrišanas devēju pārstāv pilnvarnieks.