Parakstu īstumu apliecināšana

Dokumenti, uz kuriem notārs apliecina parakstu īstumu, tiek atzīti par privātiem dokumentiem. Par to saturu notārs neatbild.

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas, kuras parakstu notārs apliecina, pase vai personas apliecība;
  • dokuments, uz kura personas parakstu nepieciešams apliecināt.