Naudas, vērtspapīru un dokumentu glabāšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • glabājuma devēja pase vai personas apliecība;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja glabājuma devēju pārstāv pilnvarnieks.