Pārjaunojuma līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • līgums, kurā noteiktās saistības tiek pārjaunotas.