Aizdevuma līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta aizņēmēja laulātā piekrišana, ja aizdevuma saistību izpildes nodrošināšanai tiek ieķīlāta laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas.