Juridisko konsultāciju sniegšana

Notārs sniedz juridisko palīdzību dažādos jautājumos.