Dokumentu noformēšana uzņēmumu reģistrēšanai vai grozījumu izdarīšanai Komercreģistrā

Notārs gatavo komersantu reģistrēšanai vai grozījumu veikšanai Komercreģistrā nepieciešamos dokumentus.