Apliecinājumi par līdzēju ierašanos vai neierašanos tiesisku darījumu noslēgšanai vai citu pienākumu pildīšanai

Ja nepieciešams iegūt pierādījumu par personas izvairīšanos noslēgt līgumu vai izpildīt citas darbības, ir iespējams lūgt notāru uzaicināt šo personu noteiktā laikā ierasties pie notāra izpildīt saistības. Notārs izsniedz apliecinājumus par personas ierašanos vai neierašanos pie viņa.

Iesniedzamie dokumenti:

  • persona, kurai nepieciešams apliecinājums, pase vai personas apliecība;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja personu pārstāv pilnvarnieks.