Nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļām noformēšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas, kura paraksta nostiprinājuma lūgumu, pase vai personas apliecība;
  • dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja nostiprinājuma lūdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta citas personas piekrišana, ja tāda ir nepieciešama;
  • dokuments par pašvaldības piekrišanu darījumam, ja tāds ir nepieciešams;
  • dokuments par pašvaldības vai valsts atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, ja tāds ir nepieciešams.