Norakstu apliecināšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas, kura iesniedz dokumentu apliecināšanai, pase vai personas apliecība;
  • dokumenta, kura norakstu nepieciešams apliecināt, oriģināls.