Mantojuma līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības.