Atlīdzība par notariālo darbību izpildi

Par notariālo darbību izpildi zvērināts notārs iekasē valsts nodevas un atlīdzību par darbu. Minēto maksājumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1069 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi” un 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”.