Aptauja

Aptauja tiek organizēta, lai izvērtētu nepieciešamību NIS izveidot funkciju, kas dotu iespēju notāriem vienkārši un ātri iegūt personu datus no Iedzīvotāju reģistra, Komercreģistra u.c. reģistriem un ievietot tos (kopējot NIS izveidoto datu kopu) dokumentos, kuru veidošanai netiek izmantotas NIS ievietotās sagataves, kā arī saņemt par personām brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.  

[ideation_7b29eae5ff6162f8f6cb04ebc6bdc1de]