Par Latvijas valstspiederīgo bērnu ceļošanu

Latvijas valstspiederīgam bērnam (Latvijas pilsonim vai nepilsonim vai bezvalstniekam, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā) izceļošanai uz Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalstīm ir nepieciešams tikai ceļošanai derīgs dokuments. Izceļošanai uz citām valstīm Latvijas valstspiederīgam bērnam papildus ir nepieciešama vismaz viena no vecākiem vai bāriņtiesas iecelta aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai vai citai…