Līgums par apbūves tiesībām

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • plāns, kurā atbilstoši mērogam ir norādīta apbūvei nepieciešamā zemesgabala atrašanās vieta un platība, ja apbūvei nepieciešama zemesgabala daļa;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta nekustamā īpašuma īpašnieka laulātā piekrišana, ja apbūvei nepieciešamais zemesgabals ir laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas;
  • notariāli apliecināta citas personas piekrišana, ja tāda ir nepieciešama darījuma slēgšanai;
  • plāns, kurā atbilstoši mērogam ir norādīta apbūvei nepieciešamā zemesgabala atrašanās vieta un platība, ja apbūvei nepieciešama zemesgabala daļa;
  • notariāli apliecināta nekustamā īpašuma īpašnieka laulātā piekrišana, ja apbūvei nepieciešamais zemesgabals ir laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas;