Laulības līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • laulības apliecība.